Wykus [Świętokrzyskie]

Miejsce upamiętnienia żołnierzy AK, w okresie II wojny światowej baza oddziałów partyzanckich, na czele których stał  „Ponury” (pułkownik Jan Piwnik), legendarny dowódca oddziałów Polski Podziemnej.  Wzniesienie (326 m. n. p. m.) w pobliżu  Starachowic, obecnie  zboczach góry znajduje się rezerwat przyrody Wykus. Tam jeszcze dziś można znaleźć mogiły partyzanckie. Pamięci poległych żołnierzy strzeże pomnik wpisany jako zabytek, gdzie rokrocznie, 16 czerwca, w dniu śmierci „Ponurego” organizowane są uroczystości rocznicowe upamiętniające poległych żołnierzy Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury”.