Wyłącznie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
wyłącznie przysłówek Jestem zdany wyłącznie na dzieci.
partykuła ograniczająca Robię to wyłącznie dla ciebie.