Wypaczenia

Harcerstwo ma swoje zalety, a pewne intymne wypaczenia nie są częste.