Wyrażenie synonimiczne

  • Wyrażenie złożone z wyrazów bliskoznacznych (synonimicznych).
  • Przykłady: bojaźliwy tchórz,