Wyraźny [wyrazy przeciwstawne]

 • Wyraźny, dający się łatwo wyodrębnić, dobrze widoczny, dosłyszalny, wyczuwalny, oczywistym niedwuznaczny.
 • Przeciwstawne:
  • niewidoczny,
  • niezauważalny,
  • niewyczuwalny,
  • niedosłyszalny,
  • zaciemniony,
  • niejasny,
  • wieloznaczny.