Wyręka

Plagiat to napisanie książki innemu autorowi.