Wysoki [wyrazy przeciwstawne]

 • Wysoki, mający wymiar pionowy większy niż przeciętny dla danej grupy przedmiotów, ludzi, mający duży wzrost.
 • Przeciwstawne:
  •  niski,
  • niewysoki,
  • przysadzisty,
  • przycupnięty,
  • przyziemny,
  • nieznaczny.