Wystawa „Podziemie niepodległościowe na Kielecczyźnie po 1944 r.” [Kielce – 2021]

Od dziś – 1 marca do końca bieżącego miesiąca można oglądać  wystawę na na temat podziemia antykomunistycznego w Kielcach i regionie świętokrzyskim.  Na skwerku Stefana Żeromskiego, gdzie stoi pęknięty Łuk Triumfalny,  można poznać niezwykłe historie „żołnierzy wyklętych”, którzy kontynuowali walkę rozpoczętą w 1939 roku lub zaczęli działać już po zakończeniu działań wojennych.  W ruchu niepodległościowym w Polsce po II wojnie światowej  działało 120-180 tys. osób, około połowa z nich to dawni  żołnierze AK, część wywodziła się ze środowisk narodowych.  W regionie świętokrzyskim działało  85 oddziałów podziemia niepodległościowego,  przeciw nim zorganizowano blisko 2000 akcji zbrojnych w celu rozbicia podziemia, a kilkanaście tysięcy bojowników zostało aresztowanych.

Polecamy wystawę w plenerze, a także stronę IPN, gdzie prezentowane są materiały do druku.