Występny [wyrazy przeciwstawne]

  • Występny, popełniający występki, skłonny do występków, będący występkiem.
  • Przeciwstawne:
    • prawy,
    • nieskalany,
    • niewinny.