Wywiad [synonimy]

  • Zwiad.
  • Rekonesans.
  • Kontrwywiad.
  • Szpiegostwo.
  • Służby specjalne.
  • Rozmowa.
  • Sonda.
  • Sondaż.
  • Ankieta.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]