Wyznaczniki ironii [sygnały]

  • Wypowiedź uznawana może być za ironiczną, jeśli spełni  następujące warunki:
    • jest intencjonalna, czyli mówiący świadomie używa ironii w określonym celu, może on być konkretny lub artystyczny,
    • jest ukryta (niejawna), bowiem nie może być wypowiedzią wprost, jej właściwy sens ukrywa się dzięki zastosowanym środkom stylistycznym,
    • powiązana jest z kontekstem, tj.  nabiera sensu ironicznego w powiązaniu z kontekstem towarzyskim, biograficznym lub kulturowym,
    • sugeruje konkretne odczytanie, mimo że jest niejawna, ale nadawca tak ją konstruuje, że odbiorca rozumie kontekst i prawdziwe intencje wypowiadającego.