Wzajemność

Sympatia jest często wzajemna, antypatia zawsze.