Yeats William Butler

Edukacja to nie napełnianie wiadra, ale rozpalanie ognia  (William Butler Yeats).