Z początku

Z początku był szlachcicem, po czym zabił Horeszkę