Z psem na…

Uwielbiamy naszych czworonożnych przyjaciół. Oni zapewniają nam radość, my mamy wobec nich obowiązki. Jednym z nich są spacery  a dotyczy to zarówno psów, jak i kotów. Istnieją miejsca specjalnie wyznaczone, ponadto każdy powinien pamiętać o „sprzątaniu” po swoim zwierzaku. Prawdą jest także, że są miejsca, gdzie nie powinny być wyprowadzane (np. place zabaw czy boiska szkolne). O wielu z nałożonych na właścicieli obowiązków przypominają  tabliczki umieszczane w przestrzeni publicznej. Niestety, niektóre z nich zawierają mylne informacje, bo cóż oznacza prośba, by nie wyprowadzać psów, w ogóle czy tylko w tym miejscu?. Starajmy się, ponieważ  precyzyjna komunikacja ma kluczowy wpływ na rozumienie naszych wypowiedzi, nawiązywanie kontaktów i postrzeganie naszej osoby.