Za zdrowie

Na wycieczce z okazji Dnia Abstynenta wszyscy uczestnicy pili za zdrowie abstynentów.