Zabieg

Higienistka wycisnęła mi pinezką kleszcza, który się do mnie dobierał.