Zabierać [synonimy]

  • Rekwirować.
  • Capnąć.
  • Chapnąć.
  • Zagarniać.
  • Sprzątnąć.
  • Odbijać.
  • Wydzierać.
  • Pozbawiać.
  • Kraść.
  • Podbijać.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]