Zabytkowa kamienica na Sienkiewce w Kielcach

Sienkiewicza to ulica uznawana kiedyś za najbardziej elegancką arterię miasta. Mnóstwo na niej  pięknych, z perspektywy czas, dziś juz historycznych kamienic, które powstały na poczatku ubiegłego stulecia. Spacerując Sienkiewicza można dostrzec ich wiele, a wszystkie to budynki z duszą, jakże odmienne od dziś budowanych (wśród nich tez bywa wiele ciekawych). Śledząc historię  okazuje się, że mieszkało w nich lub pracowało wielu znanych kielczan. Pokazujemy Wam kolejną kamienicę, która powstała w trzecim dziesięcioleciu XX wieku. Zabytkowa, nadal służy mieszkańcom miasta.