Zabytkowa kamienica przy ulicy Żeromskiego w Kielcach

Kiedyś ulica Żeromskiego nosiła nazwę Szeroka i należała do Dzielnicy Bazarowej, Niestety, nie była zbyt ładna, bowiem brak oświetlenia, błoto i śmieci nie dodawały jej uroku. Z czasem oczywiście zmieniała się sytuacja i zaczęło się pojawiać wiele nowych kamienic. Jedną z nich wybudował przed 1909 rokiem bogaty przemysłowiec z Łodzi (Mikołaj Vogt), modernizując zupełnie stojący w tym miejscu parterowy dom Stefana Ryla.  Szczególnie rzuca się w oczy facjata, którą  wieńczy mansardowy dach, przypominający francuski manieryzm. Obecnie (2019) kamienica została pomalowana, niestety kolory dobrano niezbyt fortunnie.

Więcej, Anna Adamczyk, Powstanie i zabudowa „Nowego Miasta”, dzielnicy gubernialnych Kielc : cz. 2, lata 1895–1918, Studia Muzealno-Historyczne 3, 2011.