Zabytkowy budynek NFZ w Kielcach

Przy skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II i Seminaryjskiej w Kielcach stoi zabytkowy budynek, dziś siedziba Narodowego Funduszu Zdrowia.  Budowla pochodzi z XVIII wieku i wybudowana została jako spichlerz seminaryjny. W późniejszym latach wielokrotnie modernizowany i przebudowywany wewnętrznie budynek  stał się obiektem świeckim, mieściły się tu różne urzędy, między innymi związane z energetyką, a także sąd.