Zachowawczy [wyrazy przeciwstawne]

  • Zachowawczy, przywiązany do tradycji, do tego co dawne, bez ochoty na zmiany, konserwatywny.
  • Przeciwstawne:
    • rewolucyjny,
    • postępowy,
    • radykalny.