Zadania policji

Zadaniem policji jest uczestnictwo w wypadkach i kradzieżach.