Zaimki [podział]

ZAIMKI:

Podział ze względu na pełnioną rolę

Podział ze względu na to, jaką część mowy zastępują

 • osobowe (ja, ty, wy),
 • dzierżawcze (mój, twój, nasz),
 • zwrotne (się, siebie),
 • wskazujące (ten, tamten),
 • nieokreślone (ktoś, kiedyś),
 • przeczące (nikt, nic, nigdzie),
 • upowszechniające (każdy, zawsze),
 • pytające (który?, jak?, co?),
 • względne (który, gdzie, łączą zdania składowe).
 • rzeczowne (kro? co?, ja, kto?),
 • przymiotne (jaki/a/e?, ó, twój),
 • liczebne (ile/u, który?, tyle, kilka),
 • przysłowne (jak? gdzie? kiedy?, dawno tam, daleko).