Zakres

Komisja Edukacji Narodowej obejmowała wszystkie dziewczęta.