Zaledwie

Mając zaledwie 2 lata, przyszła na świat siostra Antka Rozalka