Zamążpójście

Zamożni chłopi nigdy nie wychodzili za mąż za biednych, tylko za siebie.