Zanieczyścić [wyrazy przeciwstawne]

  • Zanieczyścić, uczynić coś nieczystym, zabrudzić, zawalić, zaśmiecić.
  • Przeciwstawne:
    • oczyścić,
    • wyczyścić.