Zaopatrywać [synonimy]

 • Zaopatrzyć.
 • Wyposażyć.
 • Aprowizować.
 • Dawać.
 • Łożyć.
 • Aprowidować.
 • Aprowizować.
 • Dodawać.
 • Dostarczać.
 • Zapewniać.
 • Zasilać.
 • Zawozić.
 • Transportować.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]