Zapobiegliwy

Przed pójściem do wojska Baryka zakopał swój majątek wraz z żoną i synem w piwnicy.