Zapominalski

Ten człowiek miał bardzo zaniedbaną higienę osobistą.