Zappa Frank

Jeśli chcesz zaliczyć, idź na studia. Jeśli chcesz się kształcić, idź do biblioteki (Frank Zappa).