Zasada złotego środka

  • Istotne w myśli filozoficznej Arystotelesa zalecenie, aby odrzucać wszelkie skrajności.
  • Nakaz wyboru tego, co umiarkowane i pośrednie.
  • Do kreowania się złotym środkiem nawoływał również Horacy.