Zasady rządzące tragedią antyczną

Zasada trzech jedności:

 • miejsca, akcja rozgrywa się w jednym miejscu,
 • czasu, akcja może trwać jedną dobę,
 • akcji, ogranicza sie do jednego wątku.

Zasada nieprzedstawiania krwawych scen:

 • W przypadku, gdy miały się pojawić informował o tym specjalny posłaniec, który pojawiał się na widowni lub scenie.

Zasada niezmienności charakteru postaci:

 • Bohaterowie nie podlegali przemianom.
 • Byli statyczni pod względem charakteru (dobrzy lub źli).
 • Informacja był rodzaj maski, jaką aktor zakładał na początku sztuki i zdejmował dopiero po zakończeniu spektaklu.

Zasada odpowiedniego stylu, tzw. decorum:

 • w tragedii mogły występować postaci wysoko urodzone i szlachetne.
 • Styl tragedii był dlatego podniosły, wysoki, zarezerwowany dla tego gatunku.
 • W komedii pojawiali się bohaterowie pochodzący z niskich warstw społecznych (z ludu).
 • W tym przypadku obowiązywał styl żartobliwy,  radosny, niski.