Zasługi reformacji dla kultury

  • Reformacja zrobiła wiele dla kultury i nie wiąże się to jedynie z działalnością Mikołaja Reja czy Jana Łaskiego.
  • Dostrzec te zasługi możemy w literaturze, językoznawstwie, tłumaczeniach, muzyce, oświacie i drukarstwie.
  • Pionierski np. był śpiewnik kościelny po polsku, ktory w 1554 roku opracował Walenty z Brzozowa.
  • Autorem kazań przeznaczonych do domowego czytania (1556) był Grzegorz Orszak.
  • Jan Mączyński opracował w 1564 roku słownik polsko-łaciński.
  • Marcin Bielski przygotował  zarys dziejów powszechnych w 1564 roku.
  • Zasady polskiej gramatyki, spisane w 1568 roku to zasługa Piotra Statoriusa.
  • Reformacja wprowadziła niejako „bezkrwawą” rywalizację protestantów z katolikami, co wpłynęło na język polski, polszczyzna znacznie się wzbogaciła.