Zazdrość

Zazdrość, uczucie przykrości i żalu spowodowane powodzeniem kogoś innego. Spotęgowana zazdrość to zawiść.

 1. Biblia, Stary i Nowy Testament (np. zazdrosny Kain, starszy syn w rodzinie marnotrawnego syna).
 2. Homer, „Iliada”.
 3. „Pieśń o Rolandzie”.
 4. J. Bedier (oprac.), „Dzieje Tristana i Izoldy”.
 5. J. Kochanowski, „Pieśń XII, Ks. II”.
 6. W. Szekspir, „Otello””.
 7. W. Szekspir, „Hamlet”.
 8. P. Corneille, „Cyd”.
 9. J. W. Goethe, „Cierpienia młodego Wertera”.
 10. G. Byron, „Giaur”.
 11. A. Mickiewicz, „Dziady” cz. IV.
 12. E. Bronte, „Wichrowe Wzgórza”.
 13. A. Dumas, „Trzej muszkieterowie”.
 14. L. Tołstoj, „Anna Karenina”.
 15. G. Flaubert, „Pani Bovary”.
 16. B. Prus, „Lalka”.
 17. H. Sienkiewicz, „Potop”.
 18. H. Sienkiewicz, „Quo vadis”.
 19. T. Mann, „Tonio Kruger”.
 20. T. Man, „Śmierć w Wenecji”.
 21. W. S. Reymont, „Chłopi”.
 22. J. Lechoń, „Zazdrość”.
 23. B. Leśmian, „Zazdrość moja bezsilnie po łożu się miota”.
 24. Z. Nałkowska, „Granica”.
 25. M. Choromański, „Zazdrość i medycyna”.
 26. M. Dąbrowska, „Noce i dnie”.
 27. J. Iwaszkiewicz, „Brzezina”.
 28. J. Andrzejewski, „Bramy raju”.
 29. J. Steinbeck, „Na wschód od Edenu”.
 30. A. Kowalska, „Pestka”.
 31. M. Kundera, „Nieznośna lekkość bytu”.
 32. J. Archer, „Kane i Abel”.