Zdanie okolicznikowe przyzwolenia

  • Zdanie podrzędne, które zastępuje okolicznik przyzwolenia zdania nadrzędnego.
  • Odpowiada na pytania: mimo czego?, wbrew czemu?, wbrew komu?, mimo co?, na przekór czemu?
  • Zdania podrzędne okolicznikowe przyzwolenia łączą się ze zdaniami nadrzędnymi za pomocą spójników: choć, choćby, chociażby, jakkolwiek, aczkolwiek itd.
  • Są więc ze względu na sposób łączenia zdaniami spójnikowymi.

Przykłady:

  • Choć burza wokół, my dumnie wznosimy głowy.
  • Drżałam z zimna, mimo że w piecu buzował ogień.