Zdanie okolicznikowe sposobu

Zdania okolicznikowe sposobu łączą się ze zdaniami nadrzędnymi za pomocą następujących wskaźników zespolenia” „jak”, „jakby”, „jak gdyby”:

  • Dawniej autobusy nie jeździły tą ulicą, jak kursują obecnie.
  • Poznałem wszystko tak dokładnie, jakbym tam był razem z wami.
  • Nauczyciel patrzył na nas, jak gdyby chciał zmienić decyzję.

Funkcję zdań podrzędnych okolicznikowych sposobu mogą pełnić także konstrukcje z imiesłowem przysłówkowym współczesnym:

  • Marcin śpiewał, okropnie przy tym fałszując.
  • Chłopiec bawił się z kotem, głaszcząc jego grzbiet.

Zdania okolicznikowe sposobu, wyrażające skutek czynności zdania nadrzędnego, łączą się z nim za pomocą spójników: „że”, „żeby”:

  • Bawiłam się wesoło, że zapomniałam o wszystkim.
  • Jedź tak, żeby było bezpiecznie.
  • Upadł nieszczęśliwie, że złamał rękę.
  • Stał odwrócony, że widać było tylko czubek głowy.