Zdobywać [synonimy]

  • Opanować.
  • Wywalczyć.
  • Wziąć.
  • Brać.
  • Forsować.
  • Podbijać.
  • Zmuszać.
  • Poskramiać.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]