Zdrajca [synonimy]

  • Sprzedawczyk.
  • Zaprzaniec.
  • Kolaborant.
  • Odstępca.
  • Heretyk.
  • Przeniewierca.
  • Renegat.
  • Zbieg.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]