Zdzisława [patronka chrześcijańska]

 • Zdzisława, nazywana Czeską, to późniejsza błogosławiona.
 • Żyła w latach 1215-1252.
 • Urodziła się w zamożnej rodzinie szlacheckiej na zamku Krzyżanow na Morawach.
 • W wieku 17 lat wyszła za mąż i stała się panią na Lemberku.
 • Wiodła życie przykładnej żony, gospodyni i matki czworga dzieci.
 • Przez całe życie przestrzegała zasad wiary chrześcijańskiej.
 • Wśród codziennych obowiązków miała czas na modlitwę i działalność charytatywną.
 • Poświęcała się pomocy wszystkim potrzebującym, którzy się o nią zwrócili.

 • Imię Zdzisława wywodzi się z języka starosłowiańskiego, gdzie zdzi = kłaść, podziwiać i slaw = sława.
 • Błogosławiona Zdzisława jest patronką młodych małżeństw i matek.
 • Dzień błogosławionej Zdzisławy to 29 stycznia, ale też 28 listopada i 16 grudnia, jako że wszystkie Zdzisławy, niezależnie od tego w jakim terminie obchodzą imieniny, mają tylko tę jedną patronkę.

[na podstawie Słownika patronów chrześcijańskich, Janiny Kryńskiej]