Zdziwienie

W Australii żyje emu, a ja w Polsce, czemu?