Zenon [patron chrześcijański]

 • Urodził się w Cezarei Mauretańskiej (teren dzisiejszego Maroka).
 • Studiował  w znanych wówczas ośrodkach kultury i nauki w Afryce Północnej, m. in. w Cyrcie i Madaurze.
 • W 350 roku  w Weronie został wyświęcony na kapłana.
 • Dwanaście lat później został biskupem Werony.
 • Legenda głosi, że modlitwy Zenona sprawiły, że podczas powodzi, kiedy wylały wody Adygi, oszczędzona została jego siedziba.

 • Święty Zenon  jest patronem:
  • Werony,
  • łaziebnych,  pracowników łaźni publicznej , którzy przygotowywali kąpiele,
  • żebraków.
 • Dzień św. Zenona to 12 kwietnia.

[na podstawie Słownika patronów chrześcijańskich, Janiny Kryńskiej]