Zepsucie [synonimy]

  • Demoralizacja.
  • Deprawacja.
  • Zgnilizna.
  • Zło.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]