Zepsuty [synopnimy]

  • Nadpsuty.
  • Zgniły.
  • Stęchły.
  • Spleśniały.
  • Zbutwiały.
  • Zjełczały.
  • Zmurszały.
  • Zwietrzały.
  • Zniszczony.
  • Zatęchły.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]