Żeromski na Karczówce [Kielce]

Karczówka jedno z zalesionych wzgórz  (Pasmo Kadzielniańskie), które góruje nad miastem. Z daleka widać na szczycie wieże klasztoru. Było to miejsce spacerów pisarza, Stefana Żeromskiego, twórcy naszego regionu, w czasach kiedy był uczniem Rządowego Gimnazjum w Kielcach. To tam często bywał, sam i z przyjaciółmi, przemierzając aleję wysadzaną starymi drzewami, zaczynającą się już w parku miejskim.

 

Kilkakrotnie – Karczówka – była tłem akcji jego utworów. Dziś odnajdziemy tam jego ślady, na tablicach umieszczonych na głazach możemy przeczytać fragmenty jego „Dzienników”, a na jednej ze ścian dziedzińca klasztornego wmurowano tablicę w 2017 roku, przypominającą kim był ten wybitny człowiek.