Zespół Szkół Muzycznych im. L. Różyckiego [Kielce]

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach został  w tym kształcie powołany 01.01.2013 roku. Funkcjonują w jego strukturach:

  • Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia,
  • Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia,
  • Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia,
  • Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia.

Zespół posiada  kompleks budynków, które zapewniają uczniom i nauczycielom dobre warunki pracy i nauki, dysponuje dobrze wyposażoną przedmiotową bazą naukowo-dydaktyczną oraz zapleczem administracyjnym.