„Złota legenda”

  • „Złota legenda” to łacińska „Legenda aurea”.
  • Stanowi zbiór opowieści hagiograficznych.
  • Datowana jest na 1255 lub 1266 rok.
  • Jej autorem był dominikanin Jakub de Voragine.
  • Kodeksy rękopiśmienne z tekstem utworu należą do licznie zachowanych zabytków średniowiecznych.
  • Do współczesności zachowało się ich prawie 1000.
  • „Złota legenda” zawiera kilkanascie każań oi 170 żywotów świętych.
  • Jest tam także żywot św. Aleksego.
  • Miała wpływ na późnośredniowieczną literature.
  • Tłumaczono ją na wiele języków, także i polski.