Znaczenie mitologii

  • Trudno przecenić wpływ, jaki mitologia wywarła na starożytnych twórcach eposów (Homer „Iliada”, „Odyseja”) i dramatów antycznych (Sofokles „Król Edyp”, „Antygona”.
  • Do dzisiaj stanowi ona niewyczerpaną skarbnice pomysłów.
  • Jest tez prawdziwym źródłem literatury europejskiej, skarbcem wątków i motywów, ktore funkcjonują w literaturach wszystkich krajów europejskich.
  • Z mitologii przeszły do języka potocznego liczne określenia i powiedzenia, nabierają symbolicznego lub alegorycznego znaczenia.