Znajdować się [synonimy]

  • Mieścić się.
  • Występować.
  • Być.
  • Leżeć.
  • Tkwić.
  • Ciągnąć się.
  • Rozpościerać się.
  • Przebywać.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]